Toggle Filter
වෙනත්

පුවක්

Popular
තොග ප්‍රමාණය 2300
අසන්නතම නගරය Kandy
 • 2 weeks ago
 • මහනුවර, මධ්‍යම
අවශ්‍ය කර තිබේ
රු10
වෙනත්

පුවක්

තොග ප්‍රමාණය 2300
අසන්නතම නගරය Kandy
 • 2 weeks ago
 • මහනුවර, මධ්‍යම
අවශ්‍ය කර තිබේ
රු10
වෙනත්

පුවක් අවශ්යකර තිබේ

Popular
තොග ප්‍රමාණය 20 000
අසන්නතම නගරය Hatton
 • 3 weeks ago
 • මහනුවර, මධ්‍යම
අවශ්‍ය කර තිබේ
මිළ සඳහා අමතන්න
වෙනත්

සිංහල පුවක්

Popular
තොග ප්‍රමාණය 2320
අසන්නතම නගරය නුවර
 • 4 weeks ago
 • මහනුවර, මධ්‍යම
විකිණීමට
රු6.50
වෙනත්

මඩ පුවක්

Popular
තොග ප්‍රමාණය 200000
අසන්නතම නගරය නුවර
 • 4 weeks ago
 • මහනුවර, මධ්‍යම
විකිණීමට
මිළ සඳහා අමතන්න
පළතුරු

මැන්ගුස්

Popular
තොග ප්‍රමාණය 14
අසන්නතම නගරය නුවර
 • 4 weeks ago
 • මහනුවර, මධ්‍යම
විකිණීමට
මිළ සඳහා අමතන්න
වෙනත්

කරුන්කා

Popular
තොග ප්‍රමාණය 70 kg
අසන්නතම නගරය නුවර
 • 1 month ago
 • මහනුවර, මධ්‍යම
විකිණීමට
මිළ සඳහා අමතන්න
අල වර්ග

කොහිල අල

Popular
තොග ප්‍රමාණය 300kg
අසන්නතම නගරය පන්විල
 • 1 month ago
 • මහනුවර, මධ්‍යම
විකිණීමට
රු50
වෙනත්

රට පුවක්

Popular
තොග ප්‍රමාණය --
අසන්නතම නගරය මහනුවර
 • 1 month ago
 • මහනුවර, මධ්‍යම
විකිණීමට
රු9.20
අල වර්ග

ඉඟුරු බීජ – (දේශීය සහ රැන්ගුන් )

Popular
තොග ප්‍රමාණය 3000kg
අසන්නතම නගරය රිකිල්ලගස්කඩ
 • 2 months ago
 • මහනුවර, මධ්‍යම
විකිණීමට
රු290
පළතුරු

අලිපේර

Popular
තොග ප්‍රමාණය 2000kg
අසන්නතම නගරය මහනුවර
 • 2 months ago
 • මහනුවර, මධ්‍යම
විකිණීමට
රු40
පළතුරු

දුරියන් – අවශ්‍ය කර තිබේ.

Popular
තොග ප්‍රමාණය 1000
අසන්නතම නගරය නුවර
 • 2 months ago
 • harindu
 • මහනුවර, මධ්‍යම
අවශ්‍ය කර තිබේ
මිළ සඳහා අමතන්න
පළතුරු

අලිපේර (නුවර ) – – අවශ්‍ය කර තිබේ.

Popular
තොග ප්‍රමාණය 10000
අසන්නතම නගරය නුවර
 • 2 months ago
 • harindu
 • මහනුවර, මධ්‍යම
අවශ්‍ය කර තිබේ
මිළ සඳහා අමතන්න
කුළුබඩු

ගම්මිරිස්

Popular
තොග ප්‍රමාණය 1000kg
අසන්නතම නගරය නුවර
 • 2 months ago
 • මහනුවර, මධ්‍යම
විකිණීමට
රු600
පළතුරු

අඹ

Popular
තොග ප්‍රමාණය 40 kg
අසන්නතම නගරය Gampola
 • 2 months ago
 • මහනුවර, මධ්‍යම
විකිණීමට
රු0